fbpx

Chính sách quyền riêng tư

1. Mở đầu:

Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

2. Thông tin chúng tôi thu thập:

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại, và thông tin thanh toán khi bạn đăng ký, sử dụng dịch vụ, hoặc thực hiện giao dịch qua website.

3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn:

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để quản lý tài khoản, cung cấp và cải thiện dịch vụ, xử lý giao dịch, gửi thông báo và tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ, và ngăn ngừa hành vi lừa đảo hoặc không phù hợp với chính sách của chúng tôi.

4. Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn:

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ 3, trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc đó là hành động cần thiết để tuân theo quy định pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan pháp lý.

5. Bảo mật thông tin:

Chúng tôi sử dụng biện pháp bảo mật phù hợp với tiêu chuẩn công nghiệp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, mất mát, sử dụng không hợp lý hoặc tiết lộ.

6. Quyền của bạn:

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa, và yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn từ hệ thống của chúng tôi. Tuy nhiên, có những trường hợp chúng tôi phải giữ thông tin theo quy định pháp luật.

7. Thay đổi chính sách quyền riêng tư:

Chúng tôi có quyền cập nhật và thay đổi chính sách quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên website của chúng tôi và có hiệu lực ngay khi được đăng.

Hoàn 50%
lệ phí thi IELTS

trị giá 2.332.000 đ

Cập nhật lại thông tin

Nhận danh sách

100+ trường Top đầu

có mặt trong triển lãm
Bắt đầu hành trình du học ngay hôm nay!

Đăng ký ngay