fbpx
<div class=”success-people__board intro-board swiper-slide”>
<div class=”intro-board__col-left”><img alt=”” class=”intro-board__offer-bg” src=”/themes/iot/images/pages/study-abroad/intro-board-offer-bg.png” /> <img alt=”” class=”intro-board__active-people” src=”” /></div>
 
<div class=”intro-board__col-right”>
<h5 class=”intro-board__people-name”></h5>
 
<div class=”intro-board__people-location”></div>
 
<div class=”intro-board__contents”>
<div class=”intro-board__logo-wrap”><img alt=”” class=”intro-board__shool-logo” src=”” /></div>
 
<div class=”intro-board__school-info”>
<div class=”intro-board__school-name”></div>
 
<ul class=”intro-board__info-list”>
<li class=”intro-board__icon -education”></li>
<li class=”intro-board__icon -scholarship”></li>
<li class=”intro-board__icon -location”></li>
<li class=”intro-board__icon -fly-time”></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>

Hoàn 50%
lệ phí thi IELTS

trị giá 2.332.000 đ

Cập nhật lại thông tin

Nhận danh sách

100+ trường Top đầu

có mặt trong triển lãm
Bắt đầu hành trình du học ngay hôm nay!

Đăng ký ngay